In de opstellingen over geld die ik gaf komt steeds een zelfde beeld naar voren, ook al lijken de ingebrachte vragen van elkaar te verschillen.

Ons systeem en ons onbewuste hebben altijd het beste met ons voor.

Ons gedrag wordt voor 95% bepaald door overtuigingen waar we ons niet bewust van zijn. Daardoor zien we in ons leven vaak patronen die we heel graag juist anders zouden zien.

Maar wat nou als ons gedrag, onze keuzes en onze besluiten tot stand komen door een overtuiging die ons juist wil beschermen?

Dan kunnen we de oplossing nooit vinden zonder te kijken naar dat onbewuste aspect; anders blijven we roeien tegen deze onoverwinnelijke stroom in.

Door de opstellingen met deelnemers werd dit beeld heel duidelijk zichtbaar. De beperkingen bleken allemaal op hun eigen manier de deelnemer te beschermen tegen iets.

Tegen te hard werken.

Tegen niet meer de baas zijn over je eigen agenda en tijd.

Tegen foute keuzes. Tegen het ontrouw zijn aan de waarden over geld die je van je ouders hebt meegekregen.

 

Als we deze onderliggende overtuigingen zichtbaar maken snap je ineens waarom je altijd doet wat je altijd doet. Je ziét het patroon en op een hele bevrijdende manier herken je jezelf erin.

Een van de deelneemsters schetste het beeld van zichzelf  zittend in een stroom. Ze schetste het zo levendig dat ik haar nog zo zie zitten in die stroom van overvloed die van achter op haar af kwam. Soms stroomde de overvloed door haar heen en kon ze hem ontvangen, maar veel vaker voelde ze een blokkade in haar rug die ervoor zorgde dat de stroom langs haar vloeide in plaats van door haar heen.

We hebben deze blokkade opgesteld en gevraagd wat deze voor haar wilde betekenen. De blokkade was heel stellig “Ik bescherm jou.” De blokkade gaf aan dat ze de vraagsteller wilde beschermen tegen foute keuzes. De deelneemster was ontroerd. Snapte dit beeld volkomen. Ze wás ook bang dat veel geld haar zou verleiden tot verkeerde keuzes, al had ze dit nooit bewust zo gedacht en dit al helemaal niet in verband gebracht met hoe ze met geld om ging.

We hebben de blokkade haar verhaal laten doen zodat ze zeker wist dat de deelneemster haar echt goed begreep. Toen dat zo was hebben we de blokkade gevraagd of ze deze taak van bescherming ook op een andere manier in zou kunnen vullen. Ze wilde graag erkend worden en wilde wel verder als adviseur van de deelneemster door naast haar te staan. Daardoor kan de overvloed door de deelneemster heen stromen én is ze verzekerd van het maken van de juiste keuzes.

Zó bijzonder wat ons onbewuste ons wil zeggen en hoe we dat in een opstelling aan het licht brengen. Magisch gewoon.